მეზობელი სიტყვები
leptocercal
ზედსართავი სახელი
/͵lɛptəʊʹsɜ:kəl/

იქთ. 1) ლეპტოცერკალური, წვრილი და წაგრძელებული (ითქმის ზოგიერთი თევზის კუდის შესახებ);

2) ლეპტოცერკალური, წვრილი და წაგრძელებული / ლეპტოცერკალური კუდის მქონე (ითქმის ზოგიერთი თევზის შესახებ).