მეზობელი სიტყვები
lethal II
ზედსართავი სახელი
/ʹli:θl/

სასიკვდილო, სიკვდილის გამომწვევი, ლეტალური.