მეზობელი სიტყვები
lethal mutation
არსებითი სახელი
/͵li:θlmju:ʹteɪʃn/

გენ. ლეტალური მუტაცია (მუტაცია, რომელიც ორგანიზმის ნაადრევ სიკვდილს იწვევს).