მეზობელი სიტყვები
leucine zipper
არსებითი სახელი
/͵lu:si:nʹzɪpə(r)/

მოლ. ბიოლ. ლეიცინის "ელვა-შესაკრავი", ლეიცინის ზიპერი (ლეიცინით მდიდარი ცილა, რომელსაც საკუთარ სტრუქტურულ თავისებურებათა წყალობით ორჯაჭვიან დნმ-სთან ურთიერთქმედება შეუძლია).