მეზობელი სიტყვები
leucism
არსებითი სახელი
/ʹlu:sɪzəm/

ლეიციზმი (თმაში, ბეწვში ან ბუმბულში პიგმენტაციის არარსებობა კანისა და თვალის ფერადი გარსის / ირისის პიგმენტირებულობასთან ერთად).