მეზობელი სიტყვები
leucoanthocyanidins
არსებითი სახელი
/͵lu:kəænθəʊsaɪʹænɪdɪnz/

pl ბიოქ. ლეიკოანთოციანიდინები (უფერული ფლავონოიდების ჯგუფი) [იხ. აგრ. flavonoid].