მეზობელი სიტყვები
LH
/͵ɛlʹeɪtʃ/

აბრევ. = luteinizing hormone.