მეზობელი სიტყვები
linkage disequilibrium
არსებითი სახელი
/͵lɪŋkɪdʒdɪs͵i:kwɪʹlɪbrɪəm/

გენ. შეჭიდულობის უწონასწორობა, უწონასწორო შეჭიდულობა (სხვადასხვა ლოკუსების ალელების სიხშირეთა არაშემთხვევითი განაწილება).