მეზობელი სიტყვები
Linnaean system of binomial nomenclature
არსებითი სახელი
/lɪ͵ni:ənsɪstəməvbaɪ͵nəʊmɪəlnəʹmɛnklətʃə(r)/

ბინომინალური ნომენკლატურის ლინესეული სისტემა (შვედი მეცნიერის, კარლ ფონ ლინეს სახელის მიხედვით).