მეზობელი სიტყვები
loss-of-function mutation
არსებითი სახელი
/͵lɒsəvʹfʌŋkʃnʹmju:ʹteɪʃn/

გენ. მუტაცია ფუნქციის დაკარგვით (მუტაცია, რომელიც არ უშვებს ნორმალური გენური პროდუქტის წარმოქმნას, ან გენურ პროდუქტს არააქტიურს ხდის) [შდრ. აგრ. gain-of-function mutation].