მეზობელი სიტყვები
lungwort
არსებითი სახელი
/ʹlʌŋwɜ:t/

ბოტ. ორფერი, ფილტვის ბალახი (Pulmonaria gen.).