მეზობელი სიტყვები
luteinizing-hormone-releasing hormone
არსებითი სახელი
/͵lu:tənaɪzɪŋ͵hɔ:məʊnrɪ͵li:sɪŋʹhɔ:məʊn/

ბიოქ. მალუტეინიზებელი ჰორმონის გამომყოფი ჰორმონი (ჰიპოთალამუსის მიერ გამომუშავებული ჰორმონი, რომელიც ხელს უწყობს მალუტეინიზებელი ჰორმონის სეკრეტირებას ადენოჰიპოფიზის მიერ; აბრევ. LHRH) [იხ. აგრ. luteinizing hormone].