მეზობელი სიტყვები
Lyon hypothesis
არსებითი სახელი
/͵laɪənhaɪʹpɒθɪsɪs/

გენ. ლაიონის ჰიპოთეზა, ინაქტიური X-ქრომოსომის ჰიპოთეზა (მ. ლაიონის მიერ შემოთავაზებული დოზათა კომპენსაციის ჰიპოთეზა ძუძუმწოვრებში, რომელიც ხორციელდება ემბრიონულ სტადიაზე X-ქრომოსომის ინაქტივაციის შედეგად; აგრ. inactive X hypothesis) [იხ. აგრ. X-inactivation].