მეზობელი სიტყვები
lytic cycle
არსებითი სახელი
/ʹlɪtɪksaɪkl/

ვრლ. ლიზისური / დამშლელი ციკლი (ვირულენტური ფაგის რეპროდუქციული ციკლი, რომლის შედეგადაც მასპინძელი ბაქტერიული უჯრედის ლიზისი / დაშლა ხდება).