მეზობელი სიტყვები
lytic infection
არსებითი სახელი
/ʹlɪtɪkɪnfɛkʃn/

მიკრ. ლიზისური ინფექცია (ვირუსით ინფიცირება, რომელიც მასპინძელი უჯრედის ლიზისს იწვევს).