მეზობელი სიტყვები
M
/ɛm/

აბრევ.

1. = methionine;

2. = mitosis.