მეზობელი სიტყვები
macaque
არსებითი სახელი
/məʹkæk/

მმლ. მაკაკა (Macaca gen.).