მეზობელი სიტყვები
macrophage colony-stimulating factor
არსებითი სახელი
/͵mækrəfeɪdʒ͵kɒlənɪʹstɪmjʊleɪtɪŋʹfæktə(r)/

ციტ., იმუნ. მაკროფაგების კოლონიების მასტიმულირებელი ფაქტორი (ციტოკინი, რომელიც იწვევს სისხლმბადი ღეროვანი უჯრედების მაკროფაგებად დიფერენცირებას; აბრევ. M-CSF).