მეზობელი სიტყვები
maculate ან maculated
ზედსართავი სახელი
/ʹmækjʊleɪt, -ɪd/

ლაქებიანი, ხალებიანი, ლაქებით / ხალებით დაფარული.