მეზობელი სიტყვები
magnetosome
არსებითი სახელი
/mægʹni:təʊsəʊm/

ბაქტ. მაგნეტოსომა (მაგნიტოტაქსისურ ბაქტერიებში – მაგნეტიტის კრისტალებისაგან შემდგარი მემბრანული სტრუქტურა, რომლის საშუალებითაც ისინი მაგნიტურ ველში ორიენტირებენ).