მეზობელი სიტყვები
magnetotaxis
არსებითი სახელი
/mæg͵ni:təʊʹtæksɪs/

ბაქტ. მაგნიტოტაქსისი (მაგნიტურ ველში ორიენტაციის უნარი – მაგნიტოტაქსისური ბაქტერიებისა).