მეზობელი სიტყვები
Magnoliaceae
არსებითი სახელი
/͵mægnəʊlɪʹeɪʃɪi:/

pl ბოტ. მაგნოლიისებრნი (Magnoliaceae fam.).