მეზობელი სიტყვები
Mahonia
არსებითი სახელი
/məʹhəʊnɪə/

ბოტ. მაჰონია, ჭყორფოთოლა (Mahonia gen.).