მეზობელი სიტყვები
major groove
არსებითი სახელი
/͵meɪdʒəʹgru:v/

მოლ. ბიოლ. დიდი ღარი (დნმ-ის ორმაგი სპირალის ორი ღარიდან უფრო განიერი).