მეზობელი სიტყვები
malacophilous
ზედსართავი სახელი
/͵mæləʹkɒfɪləs/

ბოტ. მუცელფეხიანი მოლუსკების, უპირატ. ლოკოკინებისა და ლოქორების მეშვეობით რომ იმტვერება, მალაკოფილური.