მეზობელი სიტყვები
malacophyllous
ზედსართავი სახელი
/͵mæləʹkɒfɪləs/

ბოტ. რბილფოთლიანი, რბილი წვნიანი და ხორცოვანი ფოთლების მქონე.