მეზობელი სიტყვები
Malacostraca
არსებითი სახელი
/͵mæləʹkɒstrəkə/

pl ზოოლ. უმაღლესი კიბოები (Magnoliaceae cls.).