მეზობელი სიტყვები
malate dehydrogenase
არსებითი სახელი
/͵meɪleɪtdi:haɪʹdrɒdʒəneɪz/

ბიოქ. მალატდეჰიდროგენაზა (ფერმენტი).