მეზობელი სიტყვები
male parthenogenesis
/͵meɪl͵pɑ:θənəʊʹdʒɛnɪsɪs/