მეზობელი სიტყვები
marmot
არსებითი სახელი
/ʹmɑ:mət/

მმლ. ვირზაზუნა (Marmota gen.).