მეზობელი სიტყვები
mechanoreceptor
არსებითი სახელი
/͵mɛkənəʊrɪʹsɛptə(r)/

ფიზიოლ. მექანორეცეპტორი (მექანიკური გაღიზიანების აღმქმელი რეცეპტორი).