მეზობელი სიტყვები
Mecoptera
არსებითი სახელი
/məʹkɒptərə/

pl ენტ. ბუზმორიელები (Mecoptera ord.).