მეზობელი სიტყვები
mediad
ზმნიზედა
/ʹmi:dɪæd/

შუისკენ, სხეულის / ორგანოს შუა ხაზისკენ / სიბრტყისკენ; მედიალურად.