მეზობელი სიტყვები
mediae
/ʹmi:dɪi:/

media¹-ის pl.