მეზობელი სიტყვები
median infective dose
/͵mi:dɪənɪn͵fɛktɪvʹdəʊs/