მეზობელი სიტყვები
median lethal dose
არსებითი სახელი
/͵mi:dɪən͵li:θlʹdəʊs/

საშუალო სასიკვდილო / ლეტალური დოზა (ტოქსიკური ნივთიერების, მაიონიზებელი გამოსხივების ან პათოლოგიური ორგანიზმების დოზა, რომელიც გამოსაკვლევი პოპულაციის წევრთა 50 %-ს კლავს; აბრევ. LD₅₀, MLD).