მეზობელი სიტყვები
mediocentric
ზედსართავი სახელი
/͵mi:dɪəʊʹsɛntrɪk/

მოლ. ბიოლ. მედიოცენტრული, თანაბარმხრიანი (ითქმის ქრომოსომის შესახებ, რომლის ცენტრომერი მის შუაში მდებარეობს).