მეზობელი სიტყვები
Mediterranean chameleon
არსებითი სახელი
/͵mɛdɪtəʹreɪnɪənkəʹmi:lɪən/

რეპტ. ჩვეულებრივი ქამელეონი (Chamaeleo chamaeleon).