მეზობელი სიტყვები
medullary
ზედსართავი სახელი
/ʹmɛdələrɪ/

1. ანატ. ტვინოვანი, მედულური; ძვლის ტვინთან ან ტვინოვან ნივთიერებასთან დაკავშირებული [იხ. აგრ. medulla 1];

2. ბოტ., მიკოლ. გულგულისა, მედულური [იხ. აგრ. medulla 2].