მეზობელი სიტყვები
megalospheric foraminifera
არსებითი სახელი
/͵mɛgələʊ͵sfɛrɪkfɒræmɪʹnɪfərə/

pl მიკრ. მაკროსფერული / მეგალოსფერული ფორამინიფერები (ფორამინიფერები ნიჟარის დიდი ზომის ჩანასახოვანი საკნით – სქესიანი ფორმა / თაობა) [შდრ. აგრ. microspheric foraminifera].