მეზობელი სიტყვები
membrane attack complex
არსებითი სახელი
/͵mɛmbreɪnə͵tækʹkɒmplɛks/

იმუნ. მემბრანის შემტევი კომპლექსი, მშკ (კომპლემენტების სისტემის კომპლექსი, რომელიც უერთდება ბაქტერიის მემბრანას, წარმოქმნის მასში ნახვრეტს / ფორას და იწვევს ბაქტერიის ლიზისს; აბრევ. MAC).