მეზობელი სიტყვები
meningocyte
არსებითი სახელი
/mɪʹnɪŋgəʊsaɪt, mɪʹnɪndʒə-/

ციტ. მენინგოციტი (არაქნოიდული / ტვინის ქსლისებრ და რბილ გარსებს შორის მდებარე სივრცის ფაგოციტური უჯრედი).