მეზობელი სიტყვები
menognathous
ზედსართავი სახელი
/mɛʹnɒgnəθəs/

ენტ. მენოგნათური (ლარვულ და ზრდასრულ სტადიებზე საკბენი ყბების მქონე) [შდრ. აგრ. metagnathous 1].