მეზობელი სიტყვები
mensa
არსებითი სახელი
/ʹmɛnsə/

(pl mensae) ანატ. საღეჭი ზედაპირი (მოლარისა / ძირითადი კბილისა).