მეზობელი სიტყვები
menses
არსებითი სახელი
/ʹmɛnsi:z/

pl ფიზიოლ. მენსტრუაცია, თვიურები, რეგულები.