მეზობელი სიტყვები
menstrual
ზედსართავი სახელი
/ʹmɛnstrʊəl/

ფიზიოლ. მენსტრუალური, თვიურისა, მენსტრუაციასთან / მენსტრუალურ ციკლთან / პერიოდთან დაკავშირებული.