მეზობელი სიტყვები
mental²
ზედსართავი სახელი
/ʹmɛntl/

ანატ. ნიკაპისა, ნიკაპთან დაკავშირებული; mental nerve ნიკაპის ნერვი.