მეზობელი სიტყვები
mentum
არსებითი სახელი
/ʹmɛntəm/

(pl menta) ანატ. ნიკაპი.