მეზობელი სიტყვები
Menyanthaceae
არსებითი სახელი
/͵mɛnɪænʹθeɪʃɪi:/

pl ბოტ. წყლისსამყურასებრნი (Menyanthaceae fam.).