მეზობელი სიტყვები
merganser
არსებითი სახელი
/mɜ:ʹgænzə(r), -sə(r)/

ორნ. ბატასინი (Mergus gen.).